Monday, July 28, 2014

ഐസ്ക്രീം കൃപ

ഒരു ഐസ്ക്രീം തിന്നണമെന്നുണ്ട്‌. അത്‌ കയ്യെത്തും ദൂരത്ത്‌ ഇരിപ്പുമുണ്ട്‌. കഴിഞ്ഞയാഴച ഒരെണ്ണം കഴിച്ചതു കൊണ്ടുണ്ടായ തൊണ്ടവേദന മറാൻ മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിലാണു എന്റെ പ്രതീക്ഷയത്രയും!

No comments:

Post a Comment